30 คำคมรู้สึกอ่อนแอ ภาษาอังกฤษ [Want to be alone in silence.อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว]

In the end, there’s only us who truly understand our own feelings.สุดท้ายก็มีแค่เรา ที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง Don’t wait until the tree dies before

Continue reading

40 คำคมรู้สึกน้อยใจ เจ็บปวด ภาษาอังกฤษ [The heart knows how to heal itself.หัวใจรู้วิธีรักษาตัวเอง]

The cracks in our hearts are where the light of empathy shines through.รอยร้าวในหัวใจของเรา เป็นที่ที่แสงแห่งความเห็นอกเห็นใจส่องผ่าน A heart that has felt pain

Continue reading

40 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวกสั้น ๆ [Life is a gift.ชีวิตคือของขวัญ]

Life’s beauty lies in the bonds of love and friendship.ความงามของชีวิตอยู่ที่สายใยแห่งความรักและมิตรภาพ With resilience, you can weather life’s storms with grace.ด้วยความยืดหยุ่น คุณสามารถฟันฝ่ามรสุมชีวิตด้วยความสง่างาม

Continue reading

30 ประโยคการเดินทาง ภาษาอังกฤษ [Please document the journey on foot.จงบันทึกการเดินทางด้วยรอยเท้า]

Traveling alone is like embarking on a journey of self-discovery.การเดินทางคนเดียว ก็เหมือนการออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเอง Exploring the world solo allows you to write your

Continue reading

30 คําคมความสําเร็จ สั้น ๆ ภาษาอังกฤษ [Don’t be afraid of failure.อย่ากลัวความล้มเหลว]

Success is not just about reaching the top; it’s about enjoying the journey along the way.ความสำเร็จไม่ใช่แค่การก้าวไปสู่จุดสูงสุดเท่านั้น มันเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง Your attitude and

Continue reading

50 แคปชั่นการเดินทางของชีวิต ภาษาอังกฤษ [Believe in the journey.จงเชื่อมั่นในการเดินทาง]

Life is a journey, not a destination.ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง. Every step you take shapes your life’s path.ทุกย่างก้าวกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณ Embrace challenges, for they

Continue reading

40 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคู่ [Love with all your heart.จงรักให้สุดหัวใจ]

Respect each other’s differences in marriage.จงเคารพในความแตกต่างของกันและกันในการแต่งงาน Forgiveness allows your marriage to start anew each day.การให้อภัยทำให้การแต่งงานของคุณเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน In marriage, understanding conquers misunderstandings.ในการแต่งงาน

Continue reading

40 ประโยคฮีลใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ [You’re rewriting your story.คุณกำลังเขียนเรื่องราวของคุณใหม่]

You’re resilient like a phoenix rising from the ashes.คุณมีความยืดหยุ่นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่โผล่ขึ้นมาจากขี้เถ้า Believe in the beauty of your dreams.จงเชื่อในความสวยงามของความฝัน Your perseverance is a

Continue reading

40 แคปชั่นเพื่อนรัก เพื่อนแท้ มิตรภาพ ภาษาอังกฤษ[Friendship is a garden of happiness.มิตรภาพคือสวนแห่งความสุข]

Good friends make the world a kinder and happier place.เพื่อนที่ดี ทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นและมีความสุขมากขึ้น The sincere well-wishes of true friends are considered precious

Continue reading

40 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก [Stay focused on your goals.จงจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณ]

The journey of a thousand miles begins with one step. – Lao Tzuการเดินทางนับพันไมล์เริ่มต้นด้วยก้าวเดียว Embrace the unknown, for it holds limitless

Continue reading