20 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ (When you are angry, be silent.เมื่อคุณโกรธ จงเงียบ)

Don’t stop dreaming just because you had a nightmare.
อย่าหยุดฝันเพียงเพราะว่าคุณฝันร้าย

Don’t waste your time looking back, you’re not going that way.
อย่าเสียเวลามองย้อนกลับไป คุณจะไม่ไปทางนั้น

What defines us is how well we rise after falling.
สิ่งที่กำหนดเรา คือเราลุกขึ้นได้ดีแค่ไหน หลังจากล้มลง

Sometimes you don’t realize your own strength until you come face to face with your greatest weakness.-Susan Gale
บางครั้งคุณไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของตัวเอง จนกว่าคุณจะได้เผชิญหน้ากับจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

Don’t tell everyone your plans, instead show them your results.
อย่าบอกแผนของคุณให้ทุกคนรู้ แต่จงแสดงผลลัพธ์ของคุณให้พวกเขาเห็น

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me.
ฉันรอดมาได้ เพราะไฟในตัวฉันลุกโชน ยิ่งกว่าไฟที่อยู่รอบตัวฉัน

Hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny.-CS Lewis
ความยากลำบาก มักจะเตรียมคนธรรมดา ให้พร้อมสำหรับโชคชะตาที่ไม่ธรรมดา

Dreaming is the beginning of getting everything you want.-Annette White
ความฝัน คือจุดเริ่มต้นของการได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการ

Don’t mistake silence for weakness.
อย่าเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความอ่อนแอ

When you’re feeling your worst, that’s when you get to know yourself the best.-Leslie Grossman
เมื่อคุณรู้สึกแย่ที่สุด นั่นคือเวลาที่คุณจะได้รู้จักตัวเองดีที่สุด

Each time you try something for the first time you will grow.
ทุกครั้งที่คุณลองทำอะไรเป็นครั้งแรก คุณจะเติบโตขึ้น

We are what we repeatedly do;excellence, then, is not an act but a habit.
เราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

He who has a why to live can bear almost any how.-Friedrich Nietzsche
คนที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ สามารถทนได้เกือบทุกอย่าง

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.-Will Rogers
แม้ว่าคุณจะมาถูกทาง คุณก็จะโดนแซงถ้าคุณนั่งเฉยๆ

When you are angry, be silent.
เมื่อคุณโกรธ จงเงียบ

Just because something isn’t happening for you right now, it doesn’t mean it never will.
เพียงเพราะบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้น

The difficulties of life are intended to make us better, not bitter.
ความยากลำบากในชีวิต มีไว้เพื่อให้เราดีขึ้น ไม่ใช่ขมขื่น

Everything is hard before it is easy.-Goethe
ทุกอย่างยากก่อนที่จะง่าย

How beautiful it is to stay silent when someone expects you to be enraged.
การนิ่งเงียบเป็นสิ่งที่สวยงามมาก เมื่อมีคนคาดหวังว่าคุณโกรธ

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.-Aristotle Onassis
ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเรา เราต้องเพ่งสมาธิเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่าง