20 คําคมเพื่อนรัก เพื่อนแท้ ภาษาอังกฤษ (True friends are hard to find.เพื่อนแท้หายาก)

True friends are like stars.You don’t always see them but you know they’re always there.
เพื่อนแท้ก็เหมือนดวงดาว คุณไม่ได้เห็นพวกเขาตลอดเวลา แต่คุณรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นเสมอ

True friends are hard to find.
เพื่อนแท้หายาก

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
ในโลกนี้ไม่มีอะไรมีค่ามากไปกว่ามิตรภาพที่แท้จริง

Every one has a friend during each stage of life.But only lucky ones have the same friend during every stage of life.
ทุกคนมีเพื่อนในแต่ละช่วงชีวิต แต่คนโชคดีเท่านั้น ที่มีเพื่อนคนเดียวกันในทุกช่วงวัยของชีวิต

Go to help your friend in problem without invitation, don’t go to your friend in happiness without invitation.
ไปช่วยเพื่อนที่มีปัญหาโดยไม่ได้รับเชิญ อย่าไปหาเพื่อนที่มีความสุขโดยไม่ได้รับคำเชิญ

Best friends never let you do anything alone.
เพื่อนที่ดีที่สุด ไม่เคยปล่อยให้คุณทำอะไรคนเดียว

The best kind of friend is the one you could sit on a porch with, never saying a word, and walk away feeling like that was the best conversation you’ve had.
เพื่อนที่ดีที่สุด คือคนที่คุณสามารถนั่งบนระเบียงด้วยได้ โดยไม่พูดอะไรสักคำ และเดินจากไปโดยรู้สึกเหมือนเป็นบทสนทนาที่ดีที่สุดที่คุณเคยมี

The friend who can be silent with us in a moment of despair.
เพื่อนคือคนที่สามารถอยู่เงียบ ๆ กับเราในยามสิ้นหวังหรือสับสน

Everyone hears what you say.Friends listen to what you say.Best friends listen to what you don’t say.
ทุกคนได้ยินสิ่งที่คุณพูด เพื่อนฟังสิ่งที่คุณพูด เพื่อนที่ดีที่สุดฟังสิ่งที่คุณไม่พูด

I am always there for your help any day anytime.
ฉันพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทุกวันทุกเวลา

Sometimes when people say forever they mean it “friends forever”.
บางครั้งเมื่อมีคนพูดว่าตลอดไป ก็หมายความตามนั้น “เพื่อนกันตลอดไป”

To your best friend, you will always remind the best days or incidents.
สำหรับเพื่อนสนิทของคุณ คุณจะคอยย้ำเตือนถึงวันหรือเหตุการณ์ที่ดีที่สุดเสมอ

Write on sand when your friend hurts you as it will be gone with the wind but write it on stone when your friend does something good to you so that it could be engraved forever.
เขียนบนทราย เมื่อเพื่อนของคุณทำร้ายคุณ ให้เสมือนกับว่าสายลมจะทำให้มันสลายไป แต่เขียนบนหิน เมื่อเพื่อนของคุณทำดีกับคุณ เพื่อที่จะได้จารึกไว้ตลอดไป

Friends buy you food.Best friends eat your food.
เพื่อนซื้ออาหารให้คุณ เพื่อนที่ดีที่สุดกินอาหารของคุณ

Dear friend just know that I’ll always be there when you need me.
เพื่อนรัก รู้ไว้เถอะนะว่า ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอ เมื่อเธอต้องการฉัน

Your friend always sees the brighter side of you.
เพื่อนของคุณ จะมองเห็นด้านที่สว่างของคุณเสมอ

Friend will always be present for you in your bad times.
เพื่อนจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ ในช่วงเวลาที่เลวร้ายของคุณ

I believe there is no word in dictionary to express how good you feel when you have caring friends.
ฉันเชื่อว่าไม่มีคำใดในพจนานุกรม ที่แสดงว่าคุณรู้สึกดีแค่ไหนเมื่อมีเพื่อนที่ห่วงใย

A good friend is like a computer.Enter in your life.Save you in my heart.Help you solve the problem.Never delete you from memory.
เพื่อนที่ดีก็เหมือนคอมพิวเตอร์ เข้ามาในชีวิต บันทึกคุณเอาไว้ในใจ ช่วยแก้ปัญหาให้คุณ ไม่เคยลบคุณออกจากความทรงจำ

Because you are one of my sweetest friends.
เพราะคุณเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งของฉัน