20 แคปชั่นเพื่อนสนิท มิตรภาพ ภาษาอังกฤษ (Friendship is comfort.มิตรภาพคือความสบายใจ)

A true friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else. – Len Wein
เพื่อนแท้คือคนที่อยู่เคียงข้างคุณ ในเวลาที่เขาอยากไปอยู่ที่อื่น

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. – Walter Winchell
เพื่อนแท้คือคนที่เดินเข้ามา ในขณะที่คนทั้งโลกเดินออกไป

A friend is someone who knows all about you and still loves you. – Elbert Hubbard
เพื่อนคือคนที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณ และยังรักคุณอยู่

A true friend is somebody who can make us feel better no matter how bad things may be. – Ralph Waldo Emerson
เพื่อนแท้คือคนที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่ ๆ แค่ไหนก็ตาม

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. – Jim Morrison
เพื่อนคือคนที่ให้อิสระอย่างเต็มที่แก่คุณในการเป็นตัวของตัวเอง

A true friend is someone who is always there for you, even when they have their own struggles. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอ แม้ว่าพวกคุณจะมีปัญหากันก็ตาม

Friendship is the comfort of knowing that even when you feel alone, you aren’t. – Unknown
มิตรภาพคือความสบายใจ ที่ได้รู้ว่าแม้ในยามที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยว แต่คุณไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยว

A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success. – Doug Larson
เพื่อนแท้คือคนที่มองข้ามความล้มเหลวของคุณ และอดทนต่อความสำเร็จของคุณ

Friendship is the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words. – George Eliot
มิตรภาพคือความสบายใจที่อธิบายไม่ได้ เป็นความรู้สึกปลอดภัยกับคน ๆ หนึ่ง โดยไม่ต้องชั่งน้ำหนักความคิดหรือวัดคำพูด

A friend is one who knows you and loves you just the same. – Elbert Hubbard
เพื่อนคือคนที่รู้จักคุณ และรักคุณเหมือนกัน

Friendship is the only cure for hatred, the only guarantee of peace. – Buddha
มิตรภาพเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาความเกลียดชัง เป็นการรับประกันสันติภาพ

A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are. – Unknown
เพื่อนคือคนที่เข้าใจอดีตของคุณ เชื่อในอนาคตของคุณ และยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็น

A true friend is someone who is always there to listen, even when you have nothing to say. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่คอยรับฟังเสมอ แม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรจะพูดก็ตาม

A friend is someone who makes it easy to believe in yourself. – Heidi Wills
เพื่อนคือคนที่ทำให้เชื่อในตัวเองได้ง่าย

Friendship is not about who you’ve known the longest, it’s about who came and never left your side. – Unknown
มิตรภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักใครนานที่สุด แต่อยู่ที่ว่าใครเข้ามาและไม่ทิ้งคุณไป

A true friend is someone who sees the pain in your eyes while everyone else believes your smile. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่มองเห็นความเจ็บปวดในดวงตาของคุณ ในขณะที่คนอื่นเชื่อในรอยยิ้มของคุณ

A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow. – William Shakespeare
เพื่อนคือคนที่รู้จักคุณอย่างที่คุณเป็น เข้าใจว่าคุณเคยเป็นมาอย่างไร ยอมรับในสิ่งที่คุณเป็น และยังช่วยให้คุณเติบโตอย่างอ่อนโยน

Friendship is born when two people discover they aren’t alone in the world. – Unknown
มิตรภาพเกิดขึ้นเมื่อคนสองคนค้นพบว่า พวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก

A true friend is someone who is always there to catch you when you fall. – Unknown
เพื่อนแท้คือคนที่คอยจับคุณเอาไว้เสมอ เมื่อคุณล้มลง

Friendship is the only flower that blooms in all seasons. – Unknown
มิตรภาพคือดอกไม้ชนิดเดียวที่บานในทุกฤดูกาล

A friend is someone who adds color to your world and makes life more vibrant. – Unknown
เพื่อนคือคนที่เพิ่มสีสันให้กับโลกของคุณและทำให้ชีวิตสดใสขึ้น