25 แคปชั่นให้กําลังใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ (Time heals all wounds.เวลาจะเยียวยาทุกบาดแผล)

Defeat is simply a signal to press onward.-Helen Keller
ความพ่ายแพ้ เป็นเพียงสัญญาณให้เดินหน้าต่อไป

Fight for your dreams and your dreams will fight for you.
จงต่อสู้เพื่อความฝันของคุณ และความฝันของคุณจะต่อสู้เพื่อคุณ

If you want to be strong, learn how to fight alone.
หากคุณต้องการแข็งแกร่ง จงเรียนรู้วิธีต่อสู้เพียงลำพัง

Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.-Carl Bard
แม้ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ใคร ๆ ก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้ และสร้างจุดจบใหม่

Challenges are inevitable.
ความท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Time heals all wounds.-Common Saying
เวลาจะเยียวยาทุกบาดแผล

Never tell anyone your plans, show them your results instead.
อย่าบอกแผนของคุณกับใคร แต่ให้แสดงผลลัพธ์ของคุณแทน

No one wins them all.
ไม่มีใครชนะได้ทั้งหมด

It’s not about perfect.It’s about effort.-Jillian Michaels
มันไม่เกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ มันเกี่ยวกับความพยายาม

Mistakes are life’s way of teaching you.
ความผิดพลาดคือวิถีแห่งชีวิตที่จะสอนคุณ

Sometimes you have to remind people that you can be an asshole too.
บางครั้งคุณต้องเตือนคนอื่น ว่าคุณสามารถเป็นคนโง่เขลาได้เช่นกัน

Don’t try to be perfect.Just try to be better than you were yesterday.
อย่าพยายามที่จะสมบูรณ์แบบ แค่พยายามให้ดีกว่าเมื่อวาน

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.- Aristotle Onassis
ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของเรา เราต้องเพ่งสมาธิเพื่อที่จะมองเห็นแสงสว่าง

Today I will do what others won’t.So tomorrow I can do what others can’t.
วันนี้ฉันจะทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ พรุ่งนี้ฉันจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้

A little progress each day adds up to big results.-Satya Nani
ความคืบหน้าเล็กน้อยในแต่ละวัน จะเพิ่มผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

Just because something isn’t happening for you right now, it doesn’t mean it never will.
เพียงเพราะบางสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้ ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้น

A wise person knows that there is something to be learned from everyone.
คนฉลาดรู้ว่ามีบางสิ่ง ที่ต้องเรียนรู้จากทุกคน

Mistakes are life’s way of teaching you.
ความผิดพลาด คือวิถีแห่งชีวิตที่จะสอนคุณ

Wake up with determination.Go to bed with satisfaction.
ตื่นขึ้นด้วยความมุ่งมั่น เข้านอนด้วยความพอใจ

Let your faith be bigger than your fears.
ให้ความเชื่อของคุณ ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของคุณ

I know I’m on the right path because things stopped being easy.
ฉันรู้ว่าฉันมาถูกทางแล้ว เพราะทุกอย่างมันไม่ง่ายเลย

Time heals all wounds.
เวลาจะเยียวยาทุกบาดแผล

Whenever you make a mistake or get knocked down by life, don’t look back at it too long.
เมื่อใดก็ตามที่คุณทำผิดพลาดหรือล้มลงในชีวิต อย่าหันกลับมามองมันนานเกินไป

The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow.-Nicole
ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกในวันนี้ จะเป็นความเข้มแข็งที่คุณรู้สึกได้ในวันพรุ่งนี้

Hardship often prepares an ordinary person for an extraordinary destiny.-CS Lewis
ความยากลำบาก มักจะเตรียมคนธรรมดา ให้พร้อมสำหรับโชคชะตาที่ไม่ธรรมดา