30 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ (Find a reason to smile everyday.จงหาเหตุผลที่จะยิ้มทุกวัน)

Be somebody nobody thought you could be.
จงเป็นคนที่ไม่มีใครคิดว่าคุณจะเป็นได้

If I have to ask for your attention, then I don’t even want it.
ถ้าฉันต้องเรียกร้องความสนใจจากคุณ ฉันไม่ต้องการด้วยซ้ำ

One small positive thought in the morning can change your whole day.
ความคิดเชิงบวกเล็ก ๆ น้อย ๆ ในตอนเช้าสามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของคุณได้

Believe in yourself and all that you are.Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.-Christian D. Larson
เชื่อในตัวเองและสิ่งที่คุณเป็น จงรู้ว่ามีบางอย่างในตัวคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดๆ

Change is never easy but always possible.
การเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่าย แต่เป็นไปได้เสมอ

Every scar I have makes me who I am.
ทุกรอยแผลเป็นที่ฉันมี ทำให้ฉันเป็นตัวฉันเอง

A little progress each day adds up to big results.
ความคืบหน้าเล็กน้อยในแต่ละวัน จะเพิ่มผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

Every struggle in your life has shaped you into the person you are today.
ทุกการต่อสู้ในชีวิต หล่อหลอมให้คุณเป็นคุณในวันนี้

Do the right thing even when no one is looking.
จงทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้ไม่มีใครมอง

It’s going to be hard but hard is not impossible.
เป็นไปได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้

There are so many beautiful reasons to be happy today.
มีเหตุผลที่สวยงามมากมาย ที่จะมีความสุขในวันนี้

Be thankful for the hard times.
จงขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Don’t compare your chapter one to someone else’s chapter twenty.
อย่าเปรียบเทียบบทที่หนึ่งของคุณ กับบทที่ยี่สิบของคนอื่น

The quality of your thinking determines the quality of your life.
คุณภาพความคิดของคุณ กำหนดคุณภาพชีวิตของคุณ

Find a reason to smile everyday.
จงหาเหตุผลที่จะยิ้มทุกวัน

Let your faith be bigger than your fears.
ให้ความเชื่อของคุณ ยิ่งใหญ่กว่าความกลัวของคุณ

Don’t let anyone crush your dreams.
อย่าให้ใครมาทำลายความฝันของคุณ

You have to fight through some bad days to earn the best days of your life.
คุณต้องต่อสู้ผ่านวันที่เลวร้าย เพื่อให้ได้วันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณ

You never know how strong you are until being strong is your only choice.
คุณไม่มีทางรู้ว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหน จนกว่าความแข็งแกร่งจะเป็นทางเลือกเดียวของคุณ

Don’t let your struggles become your identity.
อย่าให้การต่อสู้กลายเป็นตัวตนของคุณ

Don’t let anyone turn your sky into a ceiling.-Anonymous
อย่าให้ใครเปลี่ยนท้องฟ้าของคุณให้เป็นเพดาน

No matter how many times I fall, I will still rise.
ไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้ง ฉันก็ยังจะลุกขึ้น

Let your hopes, not your hurts, shape your future.-Robert Schuller
ให้ความหวังของคุณ กำหนดอนาคตของคุณ ไม่ใช่ความเจ็บปวดของคุณ

Don’t let small minds convince you that your dreams are too big.
อย่าให้ความคิดเล็ก ๆ ทำให้คุณเชื่อว่าความฝันของคุณใหญ่เกินไป

Opinions aren’t facts.Stop worrying about what people think about you.
ความคิดเห็นไม่ใช่ข้อเท็จจริง เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับคุณ

Be with someone who makes you a priority, not an option.
จงอยู่กับคนที่ให้ความสำคัญกับคุณ ไม่ใช่เห็นคุณตัวเลือก

You may encounter many defeats, but you must not be defeated.
คุณอาจพบกับความพ่ายแพ้มากมาย แต่คุณต้องไม่แพ้

Don’t look back.You’re not going that way.
อย่ามองย้อนกลับไป คุณจะไม่ไปทางนั้น

It’s better to be a lonely lion than a popular sheep.
เป็นสิงโตโดดเดี่ยว ดีกว่าเป็นแกะที่โด่งดัง

Believe that life is worth living.
จงเชื่อว่า ชีวิตมีค่าควรแก่การมีชีวิตอยู่