30 คำคมมิตรภาพภาษาอังกฤษ แคปชั่นเพื่อนรัก (Never leave a friend behind.อย่าทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง)

A friend is someone who can see the truth and pain in you even when you are fooling everyone else.
เพื่อน คือคนที่มองเห็นความจริงและความเจ็บปวดในตัวคุณ แม้ว่าคุณจะหลอกคนอื่นอยู่ก็ตาม

Never take friendship for granted.
อย่ามองข้ามมิตรภาพ

A true friend is someone who will always love you.
เพื่อนแท้คือใครสักคนที่จะรักคุณเสมอ

Never leave a friend behind.
อย่าทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง

Best friends add the meaning in life.
เพื่อนซี้เติมความหมายให้ชีวิต

An evil friend will wound your mind.
เพื่อนที่ชั่วร้ายจะทำร้ายจิตใจคุณ

A true friend accepts who you are.
เพื่อนแท้จะยอมรับในตัวตนของคุณ

Best friends believe in you when you don’t believe in yourself.
เพื่อนที่ดีที่สุด จะเชื่อในตัวคุณ เมื่อคุณไม่เชื่อในตัวเอง

A friend knows everything about you and loves you anyway.
เพื่อนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและรักคุณอยู่ดี

A true friend sees the first tear.
เพื่อนแท้จะเห็นน้ำตาหยดแรก

Friends give you a shoulder to cry on.
เพื่อนจะให้ไหล่เมื่อคุณร้องไห้

Best friend is one of life’s most precious gifts.
เพื่อนที่ดีที่สุด ถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งในชีวิต

Most importantly, you can always count on a best friend.
สิ่งสำคัญที่สุด คือคุณสามารถไว้วางใจเพื่อนที่ดีที่สุดได้เสมอ

A best friend is someone who loves you when you forget to love yourself.
เพื่อนที่ดีที่สุดคือคนที่รักคุณ เมื่อคุณลืมรักตัวเอง

Good friends don’t let you do stupid things alone.
เพื่อนที่ดีจะไม่ปล่อยให้คุณทำเรื่องโง่ ๆ คนเดียว

A true friend is a companion who will be there for you no matter what.
เพื่อนแท้ คือเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

Friends are like stars in the sky.You may not always notice them, but they are always there watching over you.
เพื่อนก็เหมือนดาวบนฟ้า คุณอาจไม่ได้สังเกตพวกเขาตลอดเวลา แต่พวกเขาคอยเฝ้าดูคุณอยู่เสมอ

If you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้ความหมายของมิตรภาพ แสดงว่าคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจริงๆ

No matter how tired I am, I get dinner at least once a week with my girlfriends.
เหนื่อยแค่ไหน ก็กินข้าวเย็นกับแฟนอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

Friends are people who see you the way no one else can.
เพื่อนคือคนที่มองคุณในแบบที่ไม่มีใครเห็น

Never leave a friend behind.
อย่าทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง

One friend can change your whole life.
เพื่อนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของคุณได้

A friend may be waiting behind a stranger’s face.
เพื่อนอาจจะรออยู่ข้างหลังคนแปลกหน้า

If there is someone on whom I can depend without a single thought then it is you my friend.
ถ้ามีคนที่ฉันพึ่งพาได้โดยไม่คิดอะไรเลย คนนั้นคือเพื่อนของฉัน

My best friend is me.
เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือฉัน

A best friend is someone who makes you laugh even when you think you’ll never smile again.
เพื่อนที่ดีที่สุด คือคนที่ทำให้คุณหัวเราะ แม้ว่าคุณคิดว่าคุณจะไม่ยิ้มอีกเลย

Best friends listen to what you don’t say.
เพื่อนที่ดีที่สุด จะฟังสิ่งที่คุณไม่ได้พูด

Friendship is the hardest thing in the world to explain.
มิตรภาพเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดในโลก

What are friends for if not to laugh out loud together?
จะเป็นเพื่อนกันทำไม ถ้าไม่หัวเราะออกมาดัง ๆ ด้วยกัน?

Thanks for being such a good friend.
ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดี