30 คำคมรู้สึกอ่อนแอ ภาษาอังกฤษ [Want to be alone in silence.อยากอยู่เงียบ ๆ คนเดียว]

In the end, there’s only us who truly understand our own feelings.
สุดท้ายก็มีแค่เรา ที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

Don’t wait until the tree dies before watering it.
อย่ารอให้ต้นไม้ตาย แล้วค่อยรดน้ำ

Don’t expect that if you are good to others, others will be good to you.
อย่าคาดหวังว่าคุณดีกับคนอื่น แล้วคนอื่นจะดีกับคุณ

Nowadays, I crave peace more than attention.
ทุกวันนี้ต้องการความสงบ มากกว่าความสนใจ

Words that have hurt the soul before, no matter what you do, they’re never the same.
คำพูดที่เคยทำร้ายจิตใจไปแล้ว ทำยังไงก็ไม่เป็นเหมือนเดิม

We always pray for certain things to last forever, even though we know that ‘forever’ doesn’t really exist.
เราล้วนขอภาวนาให้บางสิ่งอยู่ตลอดไป แม้จะรู้ว่า “ตลอดไปไม่มีอยู่จริง”

One drawback of being tough is that people often don’t ask if you’re okay.
ข้อเสียของการเป็นคนเข้มแข็งคือ มักจะไม่มีใครถามว่าไหวไหม

Sometimes the world seems like a joke.
บางครั้งโลกก็เหมือนเล่นตลก

No poem instructs us as much as experience does.
ไม่มีบทกวีใด สั่งสอนเราได้มากเท่าประสบการณ์

Whichever angle has light, that angle has a shadow. Whichever angle has someone admiring us, that angle has someone envying us.
มุมใดมีแสง มุมนั้นมีเงา มุมใดมีคนชมเรา มุมนั้นมีคนนินทา

No one does everything from birth.
ไม่มีใครทำทุกอย่างเป็นตั้งแต่เกิด

If there were no malicious people in this world, we probably wouldn’t know the meaning of strength.
ถ้าโลกนี้ไม่มีคนใจร้าย ก็คงไม่รู้จักความเข้มแข็ง

In the end, there’s only us who truly understand our own feelings.
สุดท้ายก็มีแค่เรา ที่เข้าใจความรู้สึกของตัวเอง

We can’t care for the whole world.
เราแคร์คนทั้งโลกไม่ได้หรอก

Not holding a grudge, but feeling.
ไม่ถือสา แต่ว่ารู้สึก

Want to be alone in silence.
อยากอยู่เงียบๆ คนเดียว

Sometimes we may be designed to be alone.
บางทีเราอาจถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่คนเดียว

The world is not bad, but it’s not beautiful either.
โลกไม่ได้แย่ แต่ก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้น

No farewell hurts less.
ไม่มีการจากลาครั้งไหน ที่ไม่เจ็บปวด

Every farewell inevitably leaves someone saddened.
ทุกการจากลา ย่อมมีคนเสียใจเสมอ

Don’t let fatigue stop us from doing what we want.
อย่าปล่อยให้ความเหนื่อยหยุดเราจากการทำสิ่งที่ต้องการ

Do not attempt to be strong on weak days.
อย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอ

And it will pass, everything can start again tomorrow.
แล้วมันจะผ่านไปได้ ทุกอย่างเริ่มต้นได้อีกในวันพรุ่งนี้

We should do our best for our own goals.
เราควรทำดีที่สุดเพื่อเป้าหมายของเราเองดีกว่า

No one is perfect from birth.
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบตั้งแต่เกิด

We have different burdens in our hearts in different ways.
เราต่างมีปมในใจกันคนละแบบ

How bad do you have to feel to take yourself out?
ต้องรู้สึกแย่ขนาดไหน ถึงจะพาตัวเองออกมาได้สักที

In the most vulnerable part, it’s not the body, but it’s the feeling.
ส่วนที่อ่อนแอที่สุดไม่ใช่ร่างกาย แต่มันคือความรู้สึก

Is your world without me a happy one?
โลกของคุณที่ไม่มีฉัน มีความสุขดีหรือเปล่า

It’s difficult to be strong when you’re extremely fragile.
มันยากนะ ที่ต้องเข้มแข็งทั้งที่อ่อนแอมากๆ