30 คำคม อย่าลืมรักตัวเอง ภาษาอังกฤษ (Turn your wounds into wisdom.จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา)

Love is never lost.If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.
ความรักไม่มีวันสูญสิ้น หากไม่ตอบสนองก็จะไหลย้อนกลับมาชำระใจให้อ่อนลง

The saddest thing about love is that not only that it cannot last forever, but that heartbreak is soon forgotten.
สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดเกี่ยวกับความรักคือ ไม่เพียงแต่ความรักจะคงอยู่ตลอดไปไม่ได้ แต่ความเสียใจนั้นจะถูกลืมในไม่ช้า

Forget what hurt you, but never forget what it taught you.
ลืมสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวด แต่อย่าลืมสิ่งที่สอนคุณ

If you’re brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello.
ถ้าคุณกล้าพอที่จะบอกลา ชีวิตจะให้รางวัลใหม่แก่คุณ

Pain is inevitable.Suffering is optional.
ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความทุกข์เป็นสิ่งที่เลือกได้

The worst feeling in the world is knowing you did the best you could and it still wasn’t good enough.
ความรู้สึกแย่ที่สุดในโลก คือการรู้ว่าคุณทำดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีพอ

The worst thing you can do is nothing.
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือไม่ทำอะไรเลย

When times are tough, remind yourself that what is happening to you is happening for a reason.
เมื่อถึงเวลาที่ยากลำบาก ให้เตือนตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนั้นมีเหตุผล

An honest enemy is better than a friend who lies.
ศัตรูที่ซื่อสัตย์ย่อมดีกว่ามิตรที่โกหก

The trouble is, you think you have time.
ปัญหาคือ คุณคิดว่าคุณมีเวลา

The less we talk the more our words mean.
ยิ่งเราพูดน้อย คำพูดของเราจะมีความหมายมากขึ้น

In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing.
ในช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือสิ่งที่ถูกต้อง

Mind says: Move on heart says: Hold on.
จิตใจพูดว่า: ก้าวต่อไป หัวใจพูดว่า: สู้ต่อไป

Life is full of things I can’t control.
ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่ฉันควบคุมไม่ได้

Turn your wounds into wisdom.
จงเปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา

There’s always a hole inside me.Sometimes it’s empty, sometimes it’s full.
มีช่องโหว่อยู่ในตัวฉันเสมอ บางทีก็ว่าง บางทีก็เต็ม

You never know what the future might bring, but you have to let go of the past.
คุณไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะนำมาซึ่งอะไร แต่คุณต้องปล่อยวางอดีต

Never wait.Life goes faster than you think.
อย่ารอช้า ชีวิตไปเร็วกว่าที่คุณคิด

Stay strong and don’t let your emotions consume you.
จงเข้มแข็งและอย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำคุณ

You can’t change your past, but you can make your future better.
คุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่คุณทำอนาคตให้ดีขึ้นได้

A mistake that makes you humble is better than an achievement that makes you arrogant.
ความผิดพลาดที่ทำให้คุณต่ำต้อย ดีกว่าความสำเร็จที่ทำให้คุณหยิ่งยโส

I tell myself I should be happy.
ฉันบอกตัวเองว่า ฉันควรจะมีความสุข

Be faithful to that which exists within yourself.
จงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่มีอยู่ในตัว

If you focus on the hurt, you will continue to suffer.If you focus on the lesson, you will continue to grow.
ถ้าคุณจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวด คุณก็จะทนทุกข์ต่อไป หากคุณจดจ่ออยู่กับบทเรียน คุณจะเติบโตต่อไป

Make the most of yourself.
จงทำตัวเองให้ดีที่สุด

Everyone will have hard times in life, but you can overcome them.
ทุกคนจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิต แต่คุณสามารถเอาชนะมันได้

Sometimes life is so hard that you can barely breathe.
บางครั้งชีวิตก็ยากจนแทบหายใจไม่ออก

The strongest people are the ones who feel it, understand it, and accept it.
คนที่แข็งแกร่งที่สุด คือคนที่รู้สึก เข้าใจ และยอมรับมัน

You are not what you’ve done.You are what you keep doing.-Jack Butcher
คุณไม่ใช่สิ่งที่คุณทำลงไป คุณคือสิ่งที่คุณทำต่อไป

Just don’t give up trying to do what you really want to do.
อย่าล้มเลิกที่จะทำในสิ่งที่คุณอยากทำจริงๆ