30 แคปชั่นเพื่อน มิตรภาพ ภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Learning from each friend.)จงเรียนรู้จากเพื่อนแต่ละคน

Friendships enrich your life.
มิตรภาพทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น

Good friends accepts you for who you are.
เพื่อนที่ดีจะยอมรับคุณในสิ่งที่คุณเป็น

Good friends support you during hard times.
เพื่อนที่ดีจะคอยช่วยเหลือคุณในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

Friends improve the quality of our lives.
เพื่อนทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น

Some friendships do not last, but some friends are more loyal than brothers.
มิตรภาพอาจไม่ยั่งยืน แต่เพื่อนบางคนซื่อสัตย์ยิ่งกว่าพี่น้อง

Friends can come and go from your lives always.
เพื่อนสามารถเข้ามา และไปจากชีวิตของคุณได้เสมอ

Balance in friendship isn’t always well-defined.
ความสมดุลในมิตรภาพ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้อย่างดีเสมอไป

Being the first one to apologize after an argument.
เป็นคนแรกที่ขอโทษหลังจากทะเลาะกัน

Forgiving friends when a disagreement happens.
จงให้อภัยเพื่อน เมื่อเกิดความไม่ลงรอยกัน

Friends can become more supportive and important in your life than the people you grew up with.
เพื่อนสามารถเป็นกำลังใจ และมีความสำคัญในชีวิตของคุณ มากกว่าคนที่คุณเติบโตมาด้วยกัน

Listening fully when your friend needs to vent.
จงตั้งใจฟังเมื่อเพื่อนต้องการระบาย

Learning from each friend.
จงเรียนรู้จากเพื่อนแต่ละคน

Often, you need to spend time together and really get to know someone before you can judge.
บ่อยครั้งที่คุณต้องใช้เวลาร่วมกัน และทำความรู้จักกับใครสักคนก่อนที่จะตัดสิน

It is better to have a lousy friend once in a while than lose a good one.
การมีเพื่อนห่วยๆ นานๆ ครั้ง ดีกว่าเสียเพื่อนดีๆ ไป

We don’t want a friend who tries to hurt our feelings.
เราไม่ต้องการเพื่อน ที่พยายามทำร้ายความรู้สึกของเรา

Standing by people can be difficult, but true friends put their pals first.
การยืนเคียงข้างผู้อื่นอาจเป็นเรื่องยาก แต่เพื่อนแท้จะให้ความสำคัญกับเพื่อนเป็นอันดับแรก

A person’s a person, no matter how small.
คนๆ หนึ่งก็คือคน ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม

Sometimes you will never know the value of something until it becomes a memory.
บางครั้ง คุณจะไม่มีวันรู้คุณค่าของบางสิ่ง จนกว่าสิ่งนั้นจะกลายเป็นความทรงจำ

You might not appreciate some friends until they’re out of your life.
คุณอาจไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนบางคน จนกว่าพวกเขาจะออกไปจากชีวิตคุณ

You know what you know.And you are the one who’ll decide where to go.
คุณรู้ว่าคุณรู้อะไร และคุณคือคนที่จะตัดสินใจว่าจะไปที่ไหน

Hand be grateful that this friend blessed your life, even if it was for a short time anyway.
จงรู้สึกขอบคุณที่เพื่อนคนนี้เป็นพรแก่ชีวิตของคุณ แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ก็ตาม

Friendships end most of the time because one or both friends did something to hurt or anger the other person.
มิตรภาพมักจบลง เพราะเพื่อนคนหนึ่งหรือทั้งสองคนทำบางอย่างให้อีกฝ่ายเจ็บปวดหรือโกรธ

Break up in the kindest way possible.
จงเลิกกันด้วยวิธีที่อ่อนโยนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Don’t gossip about or badmouth them to other people.
อย่านินทาหรือพูดให้ร้ายคนอื่น

I am so sad about the end of our friendship.
ฉันเสียใจมากที่มิตรภาพของเราต้องจบลง

Practicing respect can change your friendships.
การแสดงความเคารพ สามารถเปลี่ยนมิตรภาพของคุณได้

Forgiveness doesn’t mean that what the person did to you was right.
การให้อภัย ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำกับคุณนั้นถูกต้อง

You most likely know the things that will set your friend off.
คุณมักจะรู้ว่าอะไร? ที่จะทำให้เพื่อนของคุณผิดหวัง

Up you need to take responsibility for trying to cause emotional pain for your friend.
คุณต้องรับผิดชอบในการพยายามสร้างความเจ็บปวดทางอารมณ์ให้กับเพื่อนของคุณ

You can’t pretend that you didn’t know your friend was going to be offended at what you said.
คุณไม่สามารถแสร้งทำเป็นไม่รู้ ว่าเพื่อนของคุณกำลังโกรธในสิ่งที่คุณพูด