30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความรัก ความหมายดี ๆ (Love starts as a feeling.ความรักเริ่มต้นที่ความรู้สึก)

A person who truly loves you will never get tired of giving you many chances.
คนที่รักคุณจริงจะไม่มีวันเบื่อ ที่จะให้โอกาสคุณหลายครั้ง

The one you love is more likely to hurt you the most, but this does not happen every time.
คนที่คุณรักมีแนวโน้มที่จะทำร้ายคุณมากที่สุด แต่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง

Tell me what’s the truth and what’s the lie.
บอกฉันทีว่าอันไหนคือความจริง อันไหนโกหก

We often also experience warmth and closeness towards the people we like.
เรามักจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความใกล้ชิดกับคนที่เราชอบ

I will fall for you gradually.
ฉันจะค่อย ๆ ตกหลุมรักคุณทีละน้อย

I am the girl who will be there for you when you need.
ฉันเป็นผู้หญิงที่จะอยู่เคียงข้างคุณ เมื่อคุณต้องการ

Everybody should decide for himself.
ทุกคนควรตัดสินใจด้วยตัวเอง

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
ความรักคือ เงื่อนไขที่ความสุขของอีกคนหนึ่ง มีความสำคัญต่อตัวคุณเอง

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
ความรักก็เหมือนลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้

Love is so many things: gentle, liberating, warm, timeless .
ความรักมีหลายสิ่งหลายอย่าง อ่อนโยน อิสระ อบอุ่น ไร้กาลเวลา

However far away, I will always love you.
จะไกลแค่ไหน ฉันก็จะรักเธอเสมอ

Love starts as a feeling.
ความรักเริ่มต้นที่ความรู้สึก

If you’re searching for that one person that will change your life, take a look in the mirror.
ถ้าคุณกำลังมองหาใครสักคนที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ ให้มองเข้าไปในกระจก

The world is too quiet without you nearby.
โลกนี้เงียบเกินไป หากไม่มีคุณอยู่ใกล้ ๆ

I choose to love you in silence because in silence I find no rejection.
ฉันเลือกที่จะรักคุณในความเงียบ เพราะในความเงียบ ฉันจะไม่ต้องเจอกับการถูกปฏิเสธ

I didn’t believe in love at first sight. Because It takes time to really, truly fall for someone.
ฉันไม่เชื่อในรักแรกพบ เพราะต้องใช้เวลา เพื่อตกหลุมรักใครสักคนอย่างแท้จริง

I never wanted to be your whole life.
ฉันไม่เคยอยากเป็นทั้งชีวิตของคุณ

I want to be with you until the sun falls from the sky.
ฉันอยากอยู่กับเธอจนตะวันลับขอบฟ้า

If I cannot be in your life, then at least let me live in your heart.
ถ้าฉันไม่สามารถอยู่ในชีวิตของคุณได้ อย่างน้อยก็ขอให้ฉันได้อยู่ในหัวใจของคุณ

Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore. It’s just realizing that the only person you really have control over is yourself.
การปล่อยวาง ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจใครอีกต่อไป เป็นเพียงการตระหนักว่าบุคคลเดียวที่คุณควบคุมได้จริง ๆ คือตัวคุณเอง

To love is to be vulnerable.
การรักคือการอ่อนแอ

When we love, we always strive to become better than we are.
เมื่อเรามีความรัก เรามักจะพยายามทำให้ดีกว่าที่เป็นอยู่

Sometimes it’s hard to find the words to describe that feeling of love.
บางครั้งมันก็ยาก ที่จะหาคำมาบรรยายความรู้สึกรัก

I think the perfection of love is that it’s not perfect. -Taylor Swift
ฉันคิดว่าความสมบูรณ์แบบของความรัก คือมันไม่สมบูรณ์แบบ

As long as the sun continues to shine, you can be sure that my heart will remain yours.
ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังคงส่องแสง คุณแน่ใจได้ว่าหัวใจของฉันยังคงเป็นของคุณ

I love you for all that you are, all that you have been and all that you’re yet to be.
ฉันรักคุณในสิ่งที่คุณเป็น ทุกสิ่งที่คุณเป็น และสิ่งที่คุณยังคงเป็น

You have no idea how fast my heart races when I see you.
คุณไม่รู้หรอกว่าหัวใจของฉันเต้นเร็วแค่ไหนเมื่อฉันเห็นคุณ

Love is a beautiful feeling.You can feel it only when you have a genuine love for someone.
ความรักคือความรู้สึกที่สวยงาม คุณจะรู้สึกได้ก็ต่อเมื่อคุณมีความรักแท้ให้กับใครสักคน

The most important kind of love is the kind we most often neglect is self love.
ความรักที่สำคัญที่สุด คือความรักแบบที่เรามักละเลย คือการรักตัวเอง

You deserve someone who does not only make you feel better, but makes you want to be better.
คุณคู่ควรกับใครสักคน ที่ไม่เพียงทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น แต่ยังทำให้คุณอยากดีขึ้นอีกด้วย