30 แคปชั่น move on ภาษาอังกฤษ (I will never forget you in my life.ฉันจะไม่มีวันลืมคุณในชีวิต)

Sometimes, you feel hurt but you have to let it be on order to see others happy.
บางครั้งรู้สึกน้อยใจ แต่ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป เพื่อดูคนอื่นมีความสุข

I will never forget you in my life.
ฉันจะไม่มีวันลืมคุณในชีวิต

Before you ask why someone hates you, ask yourself why you give a fuck.
ก่อนที่คุณจะถามว่าทำไมบางคนถึงเกลียดคุณ ให้ถามตัวเองก่อนว่าทำไมคุณถึงแคร์

Accept the reality that not everyone will always be there with us.
ยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่กับเราตลอดไป

Pain is the only thing that you gave me in this relationship.
ความเจ็บปวด เป็นสิ่งเดียวที่เธอมอบให้ฉันในความสัมพันธ์ครั้งนี้

Behind my smile is a pain that you will never understand.
เบื้องหลังรอยยิ้มของฉัน คือความเจ็บปวดที่เธอไม่มีวันเข้าใจ

Anyone can say they care.But watch their actions, not their words.
ใคร ๆ ก็สามารถพูดได้ว่าพวกเขาห่วงใย แต่ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่คำพูด

It hurts to know that you don’t feel the same for me as I do.
มันเจ็บที่รู้ว่าคุณไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับฉัน

Why the person who loves the most gets hurt the most?
ทำไมคนที่รักที่สุดถึงเจ็บที่สุด?

Not everyone deserves your soft, open heart.
ไม่ใช่ทุกคนที่สมควรได้รับหัวใจที่อ่อนโยนและเปิดกว้างของคุณ

You are the one who hurt me most in my life.
คุณคือคนที่ทำร้ายฉันมากที่สุดในชีวิต

Sadness is a natural human emotion .
ความเศร้าเป็น อารมณ์ตามธรรมชาติของมนุษย์

Pain changes people, it makes them trust less, overthink more, and block yourself.
ความเจ็บปวดทำให้คนเปลี่ยนแปลง ทำให้พวกเขาไว้วางใจน้อยลง คิดมากเกินไป และปิดกั้นตัวเอง

I’m not looking for someone to complete me.I’m looking for someone who accepts me.
ฉันไม่ได้มองหาคนที่จะมาเติมเต็มฉัน ฉันกำลังมองหาคนที่ยอมรับฉัน

Time won’t make you forget, it will make you grow and understand things.
เวลาจะไม่ทำให้คุณลืม แต่จะทำให้คุณเติบโตและเข้าใจสิ่งต่างๆ

Things end, people change.And you know what?…Life goes on.
สิ่งต่าง ๆ จบลง ผู้คนเปลี่ยนไป และคุณรู้อะไรไหม?… ชีวิตดำเนินต่อไป

The sadness doesn’t matter.What matters is that we can make it through the pain together.
ความเศร้าไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือเราสามารถผ่านความเจ็บปวดไปด้วยกัน

Some days it feels like there is no one in the world who understands you.
บางวันรู้สึกเหมือนไม่มีใครในโลกที่เข้าใจคุณ

Don’t let the pain occur twice.
อย่าให้ความเจ็บปวด เกิดขึ้นซ้ำสอง

There is always someone out there who knows what it’s like to be you.
มีใครบางคนอยู่เสมอที่รู้ว่าการเป็นคุณเป็นอย่างไร

I wanted to feel someone’s arm around me, but I was all alone.
ฉันอยากจะรู้สึกถึงอ้อมแขนของใครบางคนรอบตัวฉัน แต่ฉันอยู่คนเดียว

Everyone who passes through life is the lesson of life.
ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คือบทเรียนของชีวิต

I never knew what sadness was until I lost you.
ฉันไม่เคยรู้ว่าความเศร้าคืออะไร จนกระทั่งฉันสูญเสียคุณไป

Separation from those we love is never easy.
การพลัดพรากจากคนที่เรารักไม่ใช่เรื่องง่าย

Growth is painful.Growth is painful.But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don’t belong.
การเติบโตเป็นสิ่งที่เจ็บปวด การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เจ็บปวด แต่ไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการติดอยู่ในที่ที่คุณไม่ได้อยู่

It’s so hard to say goodbye, but I’ll always cherish the time we had.
มันยากมากที่จะบอกลา แต่ฉันจะรักษาช่วงเวลาที่เรามีให้กันตลอดไป

The word “goodbye” is so hard to say, especially when you’re saying it for the first time.
คำว่า “ลาก่อน” นั้นพูดยากมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณพูดเป็นครั้งแรก

Behind every status, there is a secret message for someone.
เบื้องหลังทุกสถานะ มีข้อความลับสำหรับใครบางคน

I’ve been trying to go on living like nothing has changed, but it’s too hard.
ฉันพยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่มันยากเกินไป

Some old wounds never truly heal, and bleed again at the slightest word.
บาดแผลเก่าบางอย่างไม่เคยรักษาให้หายได้อย่างแท้จริง และเลือดออกอีกครั้งด้วยคำพูดเพียงเล็กน้อย