40 คําคมเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ (Don’t stop until you achieve it.อย่าหยุดจนกว่ามันจะสำเร็จ)

Keep fighting even when the going gets tough.
สู้ต่อไปแม้หนทางจะยากลำบาก

Don’t stop until you achieve it.
อย่าหยุดจนกว่ามันจะสำเร็จ

There is no such thing as being too old to change your life and set new goals and dreams for yourself.-Nelson Mandela
ไม่มีคำว่าแก่เกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิต และตั้งเป้าหมายและความฝันใหม่ให้กับตัวเอง

It’s up to you to make your life.
มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะสร้างชีวิตของคุณ

Some failure in life is inevitable.
ความล้มเหลวบางอย่างในชีวิต เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.-Jack Ma
อย่ายอมแพ้ วันนี้ยาก พรุ่งนี้แย่กว่า แต่มะรืนนี้จะมีแสงแดด

A person should set his goals as early as he can.
คนๆ หนึ่งควรตั้งเป้าหมายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

I don’t have time to feel sorry for myself.
ฉันไม่มีเวลามานั่งเสียใจกับตัวเอง

The distance between number one and number two is always a constant.
ระยะห่างระหว่างอันดับหนึ่งกับอันดับสองนั้นคงที่เสมอ

You can always find a solution if you try hard enough.-Lori Greiner
คุณสามารถหาทางออกได้เสมอ หากคุณพยายามมากพอ

A goal without a timeline is just a dream.-Robert Herjavec
เป้าหมายที่ไม่มีเส้นเวลาจะเป็นเพียงแค่ความฝัน

Everyone’s dream can come true if you just stick to it and work hard.-Serena Williams
ความฝันของทุกคนสามารถเป็นจริงได้ หากคุณยึดมั่นและทำงานหนัก

You can only become truly accomplished at something you love.
คุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง ในสิ่งที่คุณรักเท่านั้น

Without dreams and goals there is no living, only merely existing.
หากปราศจากความฝันและเป้าหมาย ก็ไม่มีชีวิต มีเพียงการดำรงอยู่เท่านั้น

Before you can achieve anything in life , you have to know what you want.
ก่อนที่คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan , in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act.There is no other route to success.-Pablo Picasso
เป้าหมายของเราจะไปถึงได้ ก็ต่อเมื่อมีแผนการเท่านั้น ซึ่งเราต้องเชื่ออย่างแรงกล้า และเราต้องลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่มีทางอื่นสู่ความสำเร็จ

Push yourself.
จงผลักดันตัวเอง

Always remember, the journey is just as important as achieving the goal.
โปรดจำไว้เสมอว่าการเดินทางนั้น สำคัญพอ ๆ กับการบรรลุเป้าหมาย

Today, most people are stressed out like never before.
ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่เครียดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

We cannot avoid stress and anxiety.
เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเครียดและความวิตกกังวลได้

You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.-Christopher Columbus
คุณไม่มีทางข้ามมหาสมุทรได้ เว้นแต่คุณจะมีความกล้าที่จะละสายตาจากฝั่ง

The distance between dreams and reality is called action.-Brian Tracy
ระยะห่างระหว่างความฝันกับความจริงเรียกว่าการกระทำ

Happiness is achieved when you stop waiting for it and make the most of the moment you are in now.
ความสุขจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณหยุดรอ และใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุด

Nobody is too busy.It’s just a matter of priorities.
ไม่มีใครยุ่งเกินไป เป็นเพียงเรื่องของลำดับความสำคัญ

Ask yourself if what you’re doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow.-Paulo Coelho
ถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณทำในวันนี้ ทำให้คุณเข้าใกล้สิ่งที่คุณอยากจะเป็นในวันพรุ่งนี้หรือไม่

You’re never too young to dream big.
คุณไม่เคยเด็กเกินไปที่จะฝันให้ใหญ่

Don’t call it a dream, call it a plan.
อย่าเรียกมันว่าความฝัน ให้เรียกว่าแผน

Don’t tell people your dreams.Show them.
อย่าบอกความฝันของคุณให้คนอื่นฟัง จงแสดงให้พวกเขาเห็น

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done.-Lucille Ball
ฉันยอมเสียใจในสิ่งที่ทำลงไป ดีกว่าเสียใจในสิ่งที่ไม่ได้ทำ

I have got the dreamer’s disease.
ฉันเป็นโรคเพ้อฝัน

Sometimes the right path is not the easiest one.-Grandmother Willow, Pocahontas
บางครั้งเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายที่สุด

Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you!.
บางครั้งชีวิตก็เกี่ยวกับการเสี่ยงทุกอย่าง เพื่อความฝันที่ไม่มีใครเห็นนอกจากคุณ!

Keep on dreaming even if it breaks your heart.
จงฝันต่อไป แม้ว่ามันจะทำให้ใจคุณสลายก็ตาม

Keep your hopes up.
จงรักษาความหวังของคุณไว้

The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday.-Matty Mullins
คนเดียวที่คุณควรพยายามทำให้ดีกว่า คือคนที่คุณเป็นเมื่อวาน

Only those who care about you can hear you when you’re quiet.
เฉพาะคนที่ห่วงใยคุณเท่านั้น ที่จะได้ยินคุณเมื่อคุณเงียบ

If you’re lucky enough to be different, don’t ever change it.-Taylor Swift
ถ้าคุณโชคดีพอที่จะแตกต่าง ก็อย่าเปลี่ยนมัน

Sometimes you face difficulties not because you’re doing something wrong, but because you’re doing something right.-Joel Osteen
บางครั้งคุณประสบปัญหาไม่ใช่เพราะคุณทำผิด แต่เพราะคุณทำสิ่งที่ถูกต้อง

I’ve never met a strong person with an easy past.
ฉันไม่เคยเจอคนเข้มแข็งที่มีอดีตง่ายๆ

Hope is the only thing stronger than fear.
ความหวังเป็นสิ่งเดียวที่แข็งแกร่งกว่าความกลัว