40 แคปชั่นระบายความรู้สึก ความในใจ ภาษาอังกฤษ (I just need some time alone. ฉันแค่ต้องการเวลาอยู่คนเดียว)

Being alone has a power that very few people can handle.
การอยู่คนเดียวมีพลังที่น้อยคนนักจะรับมือได้

The hottest love has the coldest end.
ความรักที่ร้อนแรงมีจุดจบที่เย็นชาที่สุด

I only want to be around the people who love me, not the ones who pretend they do.
ฉันอยากอยู่ใกล้คนที่รักฉันเท่านั้น ไม่ใช่คนที่เสแสร้งทำ

Quotes about sadness can provide comfort and remind us that we are not alone .
คำพูดเกี่ยวกับความเศร้าสามารถปลอบโยน และเตือนเราว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว

You hate when people see you cry because you want to be a that strong girl.
คุณเกลียดเวลาที่คนอื่นเห็นว่าคุณร้องไห้ เพราะคุณอยากเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง

Silence is the true friend that never betrays.
ความเงียบคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทรยศ

That we shouldn’t compare our lives to other people’s lives.
เราไม่ควรเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตของคนอื่น

I gave you my heart.I didn’t expect to get it back in pieces.
ฉันมอบหัวใจให้คุณ ฉันไม่ได้หวังว่าจะได้มันกลับมาเป็นชิ้น ๆ

Believe what your heart tells you.Not what others say.
จงเชื่อในสิ่งที่หัวใจของคุณบอกคุณ ไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นพูด

I’ll be okay, but I can’t be happy right now.
ฉันไม่เป็นไร แต่ตอนนี้ฉันยังมีความสุขไม่ได้

I’m exhausted from trying to be stronger than I feel.
ฉันเหนื่อยจากการพยายามเข้มแข็งกว่าที่ฉันรู้สึก

I’m doing my best to stay positive because that’s what gets me through the day
ฉันพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมองโลกในแง่ดี เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันผ่านวัน ๆ หนึ่งไปได้

I’m not sad, I’m just tired.
ฉันไม่ได้เศร้า ฉันแค่เหนื่อย และใจฉันอ่อนล้า

Sometimes you have to go through hard times.
บางครั้งคุณต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก

I don’t feel alive anymore.
ฉันรู้สึกไม่มีชีวิตชีวาอีกต่อไปแล้ว

I just need some time alone.
ฉันแค่ต้องการเวลาอยู่คนเดียว

I just have this happy personality and a sad soul in one body.
ฉันมีบุคลิกที่มีความสุขและจิตใจที่เศร้าหมองในร่างเดียว

A person who really loves you will not make you feel bad about yourself.
คนที่รักคุณจริงจะไม่ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเอง

Caring for someone more than they care for you is a form of emotional disaster.
การแคร์ใครมากกว่าที่เขาแคร์คุณ คือหายนะทางอารมณ์รูปแบบหนึ่ง

Sometimes it’s better to be alone because nobody can hurt you.
บางครั้งการอยู่คนเดียวก็ดีกว่า เพราะไม่มีใครทำร้ายคุณได้

“Loneliness” is a feeling that you feel because you think that no one likes you.
“ความเหงา” เป็นความรู้สึก ที่คุณรู้สึกเพราะคิดว่าไม่มีใครชอบคุณ

I’m lonely because I want someone to love me and I want someone to love in return.
ฉันเหงาเพราะฉันต้องการใครสักคนที่รักฉัน และฉันต้องการใครสักคนที่รักตอบ

There will always be someone out there that needs what you have to give.
จะมีใครบางคนที่ต้องการสิ่งที่คุณมีให้เสมอ

Some of the loneliest people are those who long to be alone.
คนที่เหงาที่สุดบางคน คือคนที่อยากอยู่คนเดียว

Aching heart always trying to repair itself.
หัวใจที่เจ็บปวด จะพยายามซ่อมแซมตัวมันเองเสมอ

The best thing about the worst time of your life is that you get to see the true colors of everyone.
สิ่งที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของคุณ คือการที่คุณได้เห็นสีสันที่แท้จริงของทุกคน

I’m too scared to love because I don’t want to get hurt.
ฉันกลัวเกินกว่าจะรัก เพราะฉันไม่อยากเจ็บปวด

You need to know that people will like you if you just give them a chance.
คุณต้องรู้ว่าคนอื่นจะชอบคุณ ถ้าคุณให้โอกาสพวกเขา

I don’t want to get attached to anyone anymore, because it only destroys me in the end.
ฉันไม่อยากผูกมัดกับใครอีกต่อไป เพราะมีแต่จะทำลายฉันในที่สุด

The only thing worse than being lonely is having someone who makes you feel lonely.”
สิ่งเดียวที่แย่กว่าการเหงา คือการมีคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหงา

Don’t be sad, because there is a light in this fight.
อย่าเศร้าไป เพราะการต่อสู้ครั้งนี้ยังมีแสงสว่าง

Always remember someone’s effort is a reflection of their interest in you.
จำไว้เสมอว่าความพยายามของใครบางคน สะท้อนถึงความสนใจในตัวคุณ

Everything happens for a reason, everything is to teach you a lesson.
ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล ทุกอย่างคือบทเรียนให้กับคุณ

The sorrow of your heart is felt by no one.
ไม่มีใครรู้สึกถึงความเศร้าโศกในใจของคุณ

All the bullshits made me strong.
เรื่องไร้สาระทั้งหมดทำให้ฉันแข็งแกร่ง

Letting ourselves feel sad sometimes can help to heal.
การปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเศร้า บางครั้งอาจช่วยเยียวยาได้

You gave me so much memories to remember so how could I leave you.
คุณให้ความทรงจำมากมายแก่ฉัน แล้วฉันจะทิ้งคุณไปได้อย่างไร

Some people think that to be strong is to never feel pain.
บางคนคิดว่าการแข็งแกร่ง คือการไม่รู้สึกเจ็บปวด

I always try to make you happy but in the end its me only who gets hurt everytime.
ฉันพยายามทำให้คุณมีความสุขเสมอ แต่สุดท้ายก็เป็นฉันคนเดียวที่เจ็บปวดทุกครั้ง

I wish I also had the courage to move away from you just as you did.
ฉันหวังว่าฉันจะมีความกล้าที่จะถอยห่างจากคุณ เช่นเดียวกับที่คุณทำ