40 แคปชั่นเที่ยวกับเพื่อน มิตรภาพ ภาษาอังกฤษ (No road is long with good company.ไม่มีหนทางใดยาวไกล หากมีเพื่อนที่ดี)

When get a chance to travel with friends, it’s always a memorable experience.
เมื่อมีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ก็มักจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

Life was meant for good friends and great adventures.
ชีวิตมีไว้เพื่อเพื่อนที่ดี และการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่

No road is long with good company.-Turkish proverb
ไม่มีหนทางใดยาวไกลหากมีเพื่อนที่ดี

A journey well shared is a journey well enjoyed.
การเดินทางที่แบ่งปันกัน คือการเดินทางที่มีความสุข

If your friend begins to pull away from you, make an effort to put things right.
หากเพื่อนของคุณเริ่มตีตัวออกห่างจากคุณ ให้พยายามแก้ไขให้ถูกต้อง

Are you too busy and not taking care of the friendship between your friends?
คุณยุ่งเกินไป และไม่ดูแลมิตรภาพระหว่างเพื่อนของคุณใช่หรือไม่?

Saying you’re sorry for the things you do wrong is key to having a long-lasting friendship.
การพูดว่าคุณขอโทษในสิ่งที่คุณทำผิด คือกุญแจสำคัญในการทำให้มิตรภาพยืนยาว

Some of the strongest bonds are forged through travel.
สายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่สุด บางอย่างก่อตัวขึ้นผ่านการเดินทาง

Sometimes all you need is a great friend and a tank of gas.-Thelma and Louise
บางครั้งสิ่งที่คุณต้องการ ก็แค่เพื่อนที่ดีและน้ำมันเต็มถัง

Traveling with friends is one of the best experiences you can share together.
การเดินทางกับเพื่อน เป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่คุณสามารถแบ่งปันกันได้

If you are traveling with your friends.You’ll have people you trust, that you can leave your bags with when you need.
หากคุณเดินทางกับเพื่อนของคุณ คุณจะมีคนที่คุณไว้ใจ ที่คุณสามารถฝากกระเป๋าไว้เมื่อคุณต้องการ

Never go on trips with anyone you do not love.-Ernest Hemingway
อย่าไปเที่ยวกับคนที่คุณไม่รัก

A journey well shared is a journey well enjoyed.
การเดินทางที่แบ่งปันกัน คือการเดินทางที่มีความสุข

No road is long with good company.-Turkish proverb
ไม่มีหนทางใดยาวไกลหากมีเพื่อนที่ดี

Good friends follow you anywhere.-A.A. Milne, Winnie-the-Pooh
เพื่อนที่ดีจะไปกับคุณในทุก ๆ ที่

Good company in a journey makes the way seem shorter. -Izaak Walton
การมีเพื่อนที่ดีในการเดินทาง ทำให้หนทางดูเหมือนสั้นลง

If you are traveling with your friends.You’ll have people who know you, who will be there for you no matter what.
ถ้าคุณไปเที่ยวกับเพื่อน คุณจะมีคนที่รู้จักคุณ ซึ่งจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

If you want to go quickly, go alone.If you want to go far, go together.-African proverb
ถ้าอยากไปให้เร็วก็ไปคนเดียว ถ้าอยากไปให้ไกลก็ไปด้วยกัน

There’s nothing more exhilarating than ticking off your bucket list with your best bud by your side.
ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่า การได้เลือกสิ่งที่ชอบที่สุด โดยมีเพื่อนสนิทอยู่ข้างๆ

It doesn’t matter where you’re going, it’s who you have beside you.
ไม่สำคัญว่าคุณจะไปไหน สำคัญที่ว่าคุณมีใครอยู่ข้างๆ

Good company in a journey makes the way seem shorter.- Izaak Walton
การมีเพื่อนที่ดีในการเดินทาง ทำให้หนทางดูสั้นลง

When traveling life’s journey, it’s good to have a friend’s hand to hold on to.
เมื่อต้องเดินทางบนเส้นทางชีวิต การมีมือเพื่อนไว้จับถือเป็นเรื่องที่ดี

Strong friendships are so important in life.
มิตรภาพที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

Travel buddies are often friends for life – even after the trip is over.
เพื่อนเดินทางมักเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิต แม้การเดินทางจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม

After the memorable trip you’ll have friends to relive all those awesome travel stories with for years to come.
หลังจากการเดินทางอันน่าจดจำ คุณจะมีเพื่อน เพื่อเล่าเรื่องราวการเดินทางที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นอีกครั้ง ในอีกหลายปีข้างหน้า

Travel is full of ups and downs, so good friends are a necessity.
การเดินทางเต็มไปด้วยขึ้นและลง เพื่อนที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็น

Having a best friend is like having your own little corner of the world.
มีเพื่อนซี้ ก็เหมือนมีโลกใบเล็กเป็นของตัวเอง

True friendship comes when the silence between two people is comfortable.-David Tyson
มิตรภาพที่แท้จริง เกิดขึ้นเมื่อความเงียบระหว่างคนสองคนสบายใจ

The best thing one can do when it’s raining is to let it rain.-Henry Wadsworth Longfellow
สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เมื่อฝนตก คือการปล่อยให้ฝนตก

I have several lifelong friends I met when travelling.
ฉันมีเพื่อนตลอดชีวิตหลายคนที่ฉันพบเมื่อเดินทาง

There’s nothing like traveling the world with your best friend.
ไม่มีอะไรที่เหมือนกับการเดินทางรอบโลก กับเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ

Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine.-Anthony J. D’Angelo
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร จงพกแสงแดดติดตัวไปด้วยเสมอ

The more I travelled, the more I realised fear makes strangers of people who should be friends.-Shirley MacLaine
ยิ่งฉันเดินทางมากเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งตระหนักว่า ความกลัวทำให้คนที่ควรจะเป็นเพื่อนกลายเป็นคนแปลกหน้า

Life is not always perfect.
ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป

Nothing is better than traveling with friends.
ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า การเดินทางกับเพื่อน

A friend may be waiting behind a stranger’s face.-Maya Angelou
เพื่อนอาจกำลังรออยู่ข้างหลังคนแปลกหน้า

Best friends make for the best travel companions.
เพื่อนที่ดีที่สุดคือเพื่อนเดินทางที่ดีที่สุด

Everything in life is better with friends including traveling.
ทุกสิ่งในชีวิตดีขึ้นเมื่อมีเพื่อน รวมถึงการเดินทางด้วย

If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce.If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.-Zig Ziglar
ถ้าคุณไปหาเพื่อน คุณจะพบว่าพวกเขาหายากมาก ถ้าคุณออกไปเป็นเพื่อน คุณจะพบพวกเขาทุกที่

No journey is ever too long if you have a funny friend cracking jokes all the way.
ไม่มีการเดินทางใดที่ยาวเกินไป หากคุณมีเพื่อนที่ตลกขบขันตลอดทาง