50 คำให้กําลังใจ คําคมเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ (Everything is hard before it is easy.ทุกอย่างยากก่อนที่จะง่าย)

I know this won’t be easy, but I also know you’ve got what it takes to get through it.
ฉันรู้ว่ามันจะไม่ง่าย แต่ฉันรู้ด้วยว่าคุณต้องผ่านมันไปให้ได้

Hoping you believe in yourself just as much as I believe in you.
หวังว่าคุณจะเชื่อในตัวเอง มากพอกับที่ฉันเชื่อในตัวคุณ

Keep on keeping on!
เดินหน้าต่อไป!

I hope you don’t feel alone as you go through this time.
ฉันหวังว่าคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงเวลานี้

I hope you feel your inner strength building day by day.
ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกถึงความแข็งแกร่งภายในของคุณ ที่ก่อตัวขึ้นวันแล้ววันเล่า

I’m proud of you for walking this road, for doing what’s right for you.
ฉันภูมิใจในตัวคุณที่เดินบนถนนสายนี้ จงทำในสิ่งที่ใช่สำหรับคุณ

Stay strong and remember how many people care about you.(I’m one of them!)
จงเข้มแข็ง และจำไว้ว่ามีคนห่วงใยคุณมากแค่ไหน รวมถึงตัวฉันด้วย

Hearts take time to heal.Be gentle with yourself.
หัวใจต้องใช้เวลาในการรักษา จงอ่อนโยนกับตัวเอง

I’m here if you need someone to listen.
ฉันอยู่ที่นี่ ถ้าคุณต้องการใครสักคนที่จะรับฟัง

If you want company, I’m there aways.
ถ้าคุณต้องการเพื่อน ฉันอยู่ที่นั่นเสมอ

Be sure you put your feet in the right place, then stand firm.-Abraham Lincoln
จงวางเท้าให้ถูกที่ แล้วยืนให้มั่นคง

Be faithful in small things because it is in them that your strength lies.-Mother Teresa
จงซื่อสัตย์ในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะความเข้มแข็งของคุณอยู่ในสิ่งเหล่านั้น

In the middle of a difficulty lies opportunity.-Albert Einstein
ท่ามกลางความยากลำบากนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่

What makes you different or weird, that’s your strength.-Meryl Streep
สิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างหรือแปลกประหลาด นั่นคือจุดแข็งของคุณ

No matter what you’re going through, there’s a light at the end of the tunnel.-Demi Lovato
ไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมา ก็ยังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

So far you’ve survived 100% of your worst days.You’re doing great.
จนถึงตอนนี้ คุณรอดมาได้ 100% จากวันที่แย่ที่สุดของคุณ คุณทำได้ดีมาก

You’re so much stronger than your excuses.
คุณแข็งแกร่งกว่าข้อแก้ตัวของคุณมาก

You may see me struggle, but you will never see me quit.
คุณอาจเห็นฉันลำบาก แต่คุณจะไม่มีวันเห็นฉันล้มเลิก

Yesterday I was clever, so I wanted to change the world.Today I am wise, so I am changing myself.-Rumi
เมื่อวานฉันฉลาด ฉันเลยอยากเปลี่ยนโลก วันนี้ฉันฉลาด ฉันจึงเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Worrying doesn’t take away tomorrow’s troubles, it takes away today’s peace.
ความกังวลไม่ได้ทำให้ปัญหาในวันพรุ่งนี้หายไป แต่จะทำให้ความสงบสุขในวันนี้หายไป

Sometimes we just need a bit of support and help to feel and do better again.
บางครั้งเราแค่ต้องการกำลังใจและช่วยให้รู้สึกดีขึ้นอีกครั้ง

What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.-Ralph Waldo Emerson
สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานั้น เป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรา

Tough times never last, but tough people do.-Robert H. Schuller
ช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่เคยคงอยู่ แต่คนที่แข็งแกร่งจะคงอยู่

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again.-Flavia Weedn
หากความฝันหนึ่งพังทลายลงและแตกเป็นพันชิ้น อย่ากลัวที่จะหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมา แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

When you’re feeling your worst, that’s when you get to know yourself the best.-Leslie Grossman
เมื่อคุณรู้สึกแย่ที่สุด นั่นคือเวลาที่คุณจะได้รู้จักตัวเองดีที่สุด

In the middle of every difficulty lies opportunity.- Albert Einstein
ท่ามกลางความยากลำบากย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่

Do what you feel in your heart to be right, for you’ll be criticized anyway.
ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกในใจว่าถูกต้อง เพราะยังไงคุณก็จะถูกวิจารณ์อยู่ดี

Life’s real failure is when you do not realize how close you were to success when you gave up.
ความล้มเหลวที่แท้จริงของชีวิต คือการที่คุณไม่รู้ว่าคุณเข้าใกล้ความสำเร็จแค่ไหน เมื่อคุณยอมแพ้

Thoughts and feelings tend to become less bothersome and go away on their own once we start giving them less attention.
ความคิดและความรู้สึก มักจะน่ารำคาญน้อยลงและหายไปเอง เมื่อเราเริ่มให้ความสนใจน้อยลง

Comfort comes of knowing you’ve done the right thing, no matter what people think.-Richard Daly
ความสบายใจมาจากการรู้ว่า คุณทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร

Do not let any unwholesome talk come out of your mouths.
อย่าให้คำพูดที่ไม่เป็นประโยชน์ใด ๆ ออกจากปากของท่าน

It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.
ไม่ดูหมิ่นผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

To have courage for whatever comes in life.
จงมีความกล้าหาญ สำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิต

Focus on the journey, not the destination.Joy is found not in finishing an activity but in doing it.-Greg Anderson
โฟกัสที่การเดินทาง ไม่ใช่ปลายทาง ความสุขไม่ได้อยู่ที่การทำกิจกรรมให้เสร็จ แต่อยู่ที่การลงมือทำ

Do not let what you cannot do interfere with what you can do.-John Wooden
อย่าให้สิ่งที่คุณทำไม่ได้มาขัดขวางสิ่งที่คุณทำได้

The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.-Mark Twain
วิธีที่ดีที่สุดในการให้กำลังใจตัวเอง คือการพยายามให้กำลังใจคนอื่น

Count your life by smiles, not tears.
จงนับชีวิตของคุณด้วยรอยยิ้ม ไม่ใช่น้ำตา

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.-Will Rogers
แม้ว่าคุณจะมาถูกทาง คุณก็จะถูกแซงถ้าคุณนั่งเฉย ๆ

If I persist long enough I will win.-Og Mandino
ถ้าฉันอดทนนานพอ ฉันจะชนะ

Forgiveness is a funny thing.But It warms the heart and cools the sting.-William Arthur Ward
การให้อภัยเป็นเรื่องตลก มันทำให้หัวใจอบอุ่นและเย็นลง

Once we accept our limits, we go beyond them.-Albert Einstein
เมื่อเรายอมรับขีดจำกัดของเรา เราจะก้าวข้ามขีดจำกัดนั้น

Everything is hard before it is easy.-Goethe J.W.
ทุกอย่างยากก่อนที่จะง่าย

Choose to be optimistic, it feels better.-Dalai Lama
เลือกที่จะมองโลกในแง่ดี จะรู้สึกดีขึ้น

It is always the simple that produces the marvelous.-Amelia Barr
ความเรียบง่ายก่อให้เกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์เสมอ

When the sun is shining I can do anything;no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome.-Wilma Rudolph
เมื่อตะวันส่องแสง ฉันจะทำอะไรก็ได้ ไม่มีภูเขาใดสูงเกินไป ไม่มีปัญหาใดยากเกินเอาชนะ

I dwell in possibility.-Emily Dickinson
ฉันอยู่ในความเป็นไปได้

Something good comes out of every crisis.-Dave Pelzer
สิ่งดีๆ เกิดขึ้นจากทุกวิกฤต

The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity.-Amelia Earhart
สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจลงมือทำ ที่เหลือคือความดื้อรั้น

He who has a why to live can bear almost any how.-Friedrich Nietzsche
ผู้ที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ สามารถทนได้เกือบทุกอย่าง

If you’re not making mistakes, then you’re not making decisions.-Catherine Cook
ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดพลาด แสดงว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจ