50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก ความรู้สึก (Love is complication. ความรักเป็นเรื่องที่ซับซ้อน)

Love is also beautiful for the beloved.
ความรักยังสวยงามสำหรับผู้เป็นที่รัก

Because actions speak louder than words.Love isn’t just a feeling.
เพราะการกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความรักจึงไม่ใช่แค่ความรู้สึก

I do hope that I’m your last.
ฉันหวังว่าฉันจะเป็นคนสุดท้ายของคุณ

Thank you for letting me be myself and for loving me for who I really am.
ขอบคุณที่ให้ฉันเป็นตัวของตัวเอง และรักฉันในสิ่งที่ฉันเป็น

Loving someone really hurts you if they don’t feel the same for you.
การรักใครสักคนจะทำร้ายคุณจริง ๆ ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณ

Never break someone who really loves you and never let go of them.
อย่าทำลายคนที่รักคุณจริง ๆ และอย่าปล่อยเขาไป

Real love begins when nothing is expected in return.
รักแท้เริ่มต้น เมื่อเราไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

The more you love a person, their words will attain the power to break you.
ยิ่งคุณรักใครมากเท่าไหร่ คำพูดของคน ๆ นั้น ก็จะมีพลังทำลายคุณได้

Love is like life, it is not always fair,
ความรักก็เหมือนชีวิต มันไม่ยุติธรรมเสมอไป

Love is the rain that helps the flower grow.
ความรักคือสายฝนที่ช่วยให้ดอกไม้เติบโต

If you love a person unconditionally, you will be in pain.
หากคุณรักใครสักคนโดยไม่มีเงื่อนไข คุณจะเจ็บปวด

My life has taught me that love doesn’t mean possession.
ชีวิตฉันได้สอนฉันว่า ความรักไม่ได้หมายถึงการครอบครอง

when love dies, it changes into apathy.
เมื่อความรักจบลง มันจะเปลี่ยนเป็นความไม่แยแส

Never give priority to him or her over your parents.
อย่าให้ความสำคัญกับเขาหรือเธอ มากกว่าพ่อแม่ของคุณ

I love you as the plant that never blooms but carries in itself the light of hidden flowers.
ฉันรักคุณเหมือนต้นไม้ที่ไม่เคยเบ่งบาน แต่มีแสงแห่งดอกไม้ที่ซ่อนอยู่ในตัวมันเอง

Your hugs make me light.
อ้อมกอดของคุณทำให้ฉันเบาหวิว

Love is not only thing you need in life, But at right time the right person will come.
ความรักไม่ใช่สิ่งเดียวที่คุณต้องการในชีวิต แต่คนที่ใช่จะมาในเวลาที่เหมาะสม

Love is a powerful emotion.
ความรักเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง

The saddest part about love is whfffcf3en you love him with all your heart but you would leave him because he doesn’t deserve you.
ส่วนที่เศร้าที่สุดของความรักคือ เมื่อคุณรักเขาสุดหัวใจ แต่คุณจะทิ้งเขาไปเพราะเขาไม่คู่ควรกับคุณ

Whether your feelings are requited or not, be sure and revel in them.
ไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะได้รับการตอบรับหรือไม่ก็ตาม จงมั่นใจและมีความสุขไปกับมัน

I’ll do anything to lighten up your day.
ฉันจะทำทุกอย่าง เพื่อทำให้วันของคุณสดใสขึ้น

I’ll do anything to make you smile.
ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยิ้มได้

Never love someone blindly that you forget to love yourself.
อย่ารักใครสุ่มสี่สุ่มห้า จนลืมรักตัวเอง

I’ll try my best to make you feel loved But you won’t, and that’s fine.
ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อทำให้คุณรู้สึกรัก

The light of a whole life dies When love is done.
แสงสว่างของชีวิตทั้งชีวิตก็ดับลง เมื่อความรักจบลง

Love is complication.
ความรักเป็นเรื่องซับซ้อน

Life has taught me that I must love myself for me to be able to love another.
ชีวิตได้สอนให้รู้ว่าฉันต้องรักตัวเอง เพื่อที่จะสามารถรักคนอื่นได้

Without you, I was a mountain without a view.
เมื่อไม่มีเธอ ฉันก็เป็นภูเขาที่ไร้วิว

คุณทำให้ความว่างเปล่าทั้งหมดหายไป
You make all the emptiness disappear.

Love is strength and weakness.
ความรักคือความเข้มแข็งและความอ่อนแอ

I try to calm down, but however hard I try,when we meet I fall nervous.
ฉันพยายามสงบสติอารมณ์ แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน เมื่อเราพบกัน ฉันก็รู้สึกประหม่าอยู่ดี

There was onewho is my cutest imagination.
มีใครคนหนึ่ง เป็นจินตนาการที่น่ารักที่สุดของฉัน

Distance doesn’t mean anything when you love someone enough.
ระยะทางไม่มีความหมาย เมื่อคุณรักใครสักคนมากพอ

Through both the tears and the laughter, we are stronger than ever before.
เมื่อผ่านทั้งน้ำตาและเสียงหัวเราะ เราจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม

I don’t know what destiny wrote for us.But one thing I know I want you to become my destiny.
ฉันไม่รู้ว่าโชคชะตาเขียนถึงเรายังไง แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้คือ อยากให้เธอมาเป็นโชคชะตาของฉัน

The skies may stop turning blue,But i will never stop loving you.
ท้องฟ้าอาจหยุดเปลี่ยนเป็นสีฟ้า แต่ฉันจะไม่หยุดรักคุณ

เวลาเรารักใครสักคน เราคาดหวังให้อีกคนรักด้วยเหมือนกัน
When we love someone we expect the other person to love the same way.

You’re like a book that I can’t read.
คุณเป็นเหมือนหนังสือที่ฉันไม่สามารถอ่านได้

Her smile was the thing that made my day complete.
รอยยิ้มของเธอ คือสิ่งที่ทำให้วันของฉันสมบูรณ์

I think some relationships can be beautiful even when 2 people don’t meet.
ฉันคิดว่าความสัมพันธ์บางอย่างอาจสวยงามได้ แม้เมื่อคนสองคนจะไม่ได้เจอกัน

Midest of anger my smile is you.
ท่ามกลางความโกรธ รอยยิ้มของฉันก็คือเธอ

Love can change your world.
ความรักสามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้

With time your bond and love grows stronger.
เมื่อเวลาผ่านไป ความผูกพันและความรักของคุณ จะแข็งแกร่งขึ้น

If you don’t value yourself, then you will always be attracted to people who don’t value you either.
ถ้าคุณไม่ให้คุณค่าในตัวเอง คุณจะดึงดูดคนที่ไม่เห็นค่าคุณเช่นกัน

Be with someone who won’t stay mad at you
จงอยู่กับคนที่จะไม่โกรธคุณ

Sometimes it can be hard to describe your feelings into words.
บางครั้งอาจเป็นเรื่องยาก ที่จะอธิบายความรู้สึกของคุณออกมาเป็นคำพูด

Take my hand and we can get through anything together.
จับมือฉันไว้ แล้วเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกัน

We all deserve someone who loves us even when we are not at our best.
เราทุกคนสมควรได้รับคนที่รักเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ดีที่สุด

No relationship is perfect
ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่สมบูรณ์แบบ

You always know how to make me smile, even when I’m having the worst day.
คุณรู้วิธีทำให้ฉันยิ้มเสมอ แม้ว่าฉันจะมีวันที่แย่ที่สุดก็ตาม

I love when I catch you looking at me.
ฉันชอบเวลาที่ฉันจับได้ว่า คุณกำลังมองมาที่ฉัน