50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก (Don’t compare yourself to anyone.อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับใคร)

It’s no surprise that people enjoy being around positive people more than negative people.
ไม่น่าแปลกใจเลย ที่ผู้คนจะชอบอยู่กับคนคิดบวกมากกว่าคนคิดลบ

Don’t compare yourself to anyone.
อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับใคร

Life is difficult for everyone.But it all depends upon your point of view.
ชีวิตเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคน แต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณ

If you always think that things go wrong, then it will always be wrong.
ถ้าคุณคิดผิดเสมอ มันก็จะผิดเสมอ

Anything is possibly as long as we works hard for it.
ทุกสิ่งเป็นไปได้ ตราบเท่าที่เราทำงานหนักเพื่อสิ่งนั้น

Treat yourself to some self-care every day.
จงดูแลตัวเองทุกวัน

Start your morning doing something you love.
เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับการทำสิ่งที่คุณรัก

You don’t need to know how, you just have to trust it will.
คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธี คุณแค่ต้องเชื่อมั่นว่ามันจะสำเร็จ

It is impossible to live without failing at something.
เป็นไปไม่ได้ ที่จะมีชีวิตอยู่โดยไม่ล้มเหลวในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Crying silently to avoid attention.
จงร้องไห้เงียบ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจ

Keep learning.Keep growing.Keep loving.Keep living.
เรียนรู้ต่อไป เติบโตต่อไป รักต่อไป ใช้ชีวิตต่อไป

Don’t take life for granted.Don’t compare yourself to others.Don’t run from your problems.
อย่าใช้ชีวิตโดยประมาท อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น อย่าวิ่งหนีปัญหาของคุณ

Having a positive attitude can also reduce your stress level.
การมีทัศนคติที่ดี สามารถลดระดับความเครียดของคุณได้

Everyone in this world want light.
ทุกคนในโลกนี้ต้องการแสงสว่าง

Life is a wonderfully exciting journey filled with loads of uncertainities.
ชีวิต คือการเดินทางที่น่าตื่นเต้นอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมากมาย

There’s so much to be grateful for in life, so why not remind yourself of that on a daily basis?
มีอะไรมากมายให้รู้สึกขอบคุณในชีวิต ทำไมไม่เตือนตัวเองทุกวันล่ะ?

Be honest with your self, and believe in your self.
จงซื่อสัตย์กับตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเอง

Don’t hurt anyone because you have to pay for it one day.
อย่าทำร้ายใคร เพราะวันหนึ่งคุณต้องชดใช้

Don’t compare yourself to anyone.
อย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับใคร

Life can be hard sometimes, but if you try, you can always find good things to be thankful for.
บางครั้งชีวิตอาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าคุณพยายาม คุณจะพบสิ่งดีๆ ที่จะขอบคุณได้เสมอ

Never do anything without a plan or strategy.
อย่าทำอะไรโดยไม่มีแผนหรือกลยุทธ์

I have been content to travel my path wherever it happened to lead.
ฉันพอใจที่จะเดินทางไปตามทางที่มันเกิดขึ้น

Life is all about living happily.
ชีวิตคือการอยู่อย่างมีความสุข

Give yourself time to do the things you love.
ให้เวลาตัวเองในการทำสิ่งที่คุณรัก

One need not make a conscious effort to prove oneself to the world.Because the world doesn’t care about you.
เราไม่จำเป็นต้องพยายามอย่างมีสติ เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็น เพราะโลกไม่สนใจคุณ

Life is a journey, not destination!
ชีวิตคือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง!

Your intuition will lead you to happiness and fulfillment.
สัญชาตญาณของคุณ จะนำคุณไปสู่ความสุขและการเติมเต็ม

A positive attitude doesn’t mean ignoring life’s troubles.It just means being an optimist.
การคิดบวก ไม่ได้หมายความว่าไม่สนใจปัญหาของชีวิต มันหมายถึงการเป็นคนมองโลกในแง่ดี

Being true to yourself will attract the right kind of people into your life.
การเป็นตัวของตัวเอง จะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณ

Don’t copy.Strive to be original.
อย่าคัดลอก จงพยายามเป็นต้นฉบับ

Give yourself time to refuel your positivity, and you’ll be sure to end the day on a better note.
ให้เวลากับตัวเองในการเติมพลังให้กับแง่บวก แล้วคุณจะจบวันด้วยความทรงจำที่ดีขึ้น

Respect everyone.But trust no one.
เคารพทุกคน แต่อย่าเชื่อใจใคร.

Every persons follow their own styles of leading the life.
ทุกคนต่างดำเนินชีวิตตามสไตล์ของตนเอง

You are the designer and creator of your own Universe.
คุณคือนักออกแบบและผู้สร้างจักรวาลของคุณเอง

Hang out with optimists!
ออกไปเที่ยวกับคนมองโลกในแง่ดี!

First and foremost never let the good inside you die!
ก่อนอื่นอย่าปล่อยให้ความดีในตัวคุณตาย!

Life is like a game where nothing is predictable.
ชีวิตก็เหมือนเกมที่ไม่มีอะไรคาดเดาได้

Practice deep breathing and clearing your mind.
ฝึกหายใจเข้าลึก ๆ และทำจิตใจให้ผ่องใส

Always take stand for right.It doesn’t matter what majority say!
ยืนหยัดเพื่อความถูกต้องเสมอ ไม่สำคัญหรอกว่าคนส่วนใหญ่จะพูดอะไร!

Don’t feel anxious about small things.
อย่าวิตกกังวลกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

People with positive attitudes remain hopeful and see the best even in difficult situations.
คนที่มีทัศนคติเชิงบวกยังคงมีความหวังและมองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

I believe that everything happens for a good reason.
ฉันเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ดี

Living our life with love and compassion makes life complete.
การใช้ชีวิตด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจ ทำให้ชีวิตสมบูรณ์

The more conflicts in which you partake, the more negativity will surround your life.
ยิ่งคุณมีส่วนร่วมในความขัดแย้งมากเท่าไหร่ ชีวิตของคุณก็จะติดลบมากขึ้นเท่านั้น

Make travel your therapy because they are memories which last lifetime.
ให้การเดินทางบำบัดเป็นความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป.

I always feel exhausted but my doctor says it’s because of depression.
ฉันรู้สึกเหนื่อยอยู่เสมอ แต่หมอบอกว่าเป็นเพราะโรคซึมเศร้า

Having a positive outlook naturally results in a more optimistic view of life.
การมองโลกในแง่ดี ย่อมส่งผลให้มีมุมมองที่ดีต่อชีวิตมากขึ้น

Don’t let undeserving people into your life.
อย่าปล่อยให้คนที่ไม่คู่ควรเข้ามาในชีวิตคุณ

Life is like a game birth is initial stage and death is final stage.
ชีวิตก็เหมือนเกม การเกิดคือระยะเริ่มต้น และความตายคือระยะสุดท้าย

Meditating when feeling overwhelmed at work.
นั่งสมาธิเมื่อรู้สึกหนักใจในที่ทำงาน

Sometimes, all people want is a little compliment.
บางครั้งสิ่งที่คนทุกคนต้องการคือ การชมเชยเล็ก ๆ น้อย ๆ