about-me

topquotelive คือเว็บไซต์เพื่อการศึกษา เป็นการนำประโยคภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งมีความหมายที่หลากหลาย และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง อาทิ คำคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการคิดบวก คำคมภาษาอังกฤษในเรื่องของความรัก ทั้งที่สมหวังและไม่สมหวัง คำคมภาษาอังกฤษมิตรภาพระหว่างเพื่อน และบุคคลทั่วไป

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แคปชั่น คำคม ประโยคหรือบทความเหล่านี้ จะเป็นแหล่งศึกษาภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ต่อทุกท่าน