Tag: คําคมภาษาอังกฤษ รักตัวเอง

40 ประโยคฮีลใจตัวเอง ภาษาอังกฤษ [You’re rewriting your story.คุณกำลังเขียนเรื่องราวของคุณใหม่]

You’re resilient like a phoenix rising from the ashes.คุณมีความยืดหยุ่นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่โผล่ขึ้นมาจากขี้เถ้า Believe in the beauty of your dreams.จงเชื่อในความสวยงามของความฝัน Your perseverance is a

Continue reading

30 แคปชั่นแรงบันดาลใจ คิดบวก ภาษาอังกฤษ [Dream it and do it.ฝันไปเถอะและลงมือทำ]

Your life is your canvas; make it a masterpiece.ชีวิตของคุณคือผืนผ้าใบของคุณ ทำให้มันเป็นผลงานชิ้นเอก Start where you are, use what you have, do what

Continue reading